1. Sędziejowice. Widok na stację od strony wschodniej. Tory biegną między drogą a krzakami.