16. Początek lasu niedaleko Holendrów. W lesie słychać pracę pił łańcuchowych. Szkoda, że drwale omijają torowisko.