18. Już po pierwszej sondzie dramatyczne odkrycie. Zniknęła jedna szyna.