28. Za stacją Chmielnik w  Przededworzu tory skręcają na północ, w obszary intensywnego budownictwa jednorodzinnego. Mały parowozik z kilkoma wagonami byłby pięknym uzupełnieniem tego krajobrazu.