3. Przejazd przez drogę do Samostrzałowa. Po prawej stronie sad, krzaki na początku wycięte.