I widok w drug± stronę na wylot ze stacji, od którego odbijała w prawo nieistniej±ca juz bocznica do lokalnego GS-u.