i zwrot o 180 stopni w kierunku wiaduktu, pod którym na szczęście odsłonięto tor.