W drogę powrotną do Zagórzan skład udał się nieco mniej obłożony, choć odprawiony należycie przez załogę obsadzonej na tę okazję stacji. Część podróżnych wybrała się na zorganizowane zwiedzanie Gorlic z przewodnikiem.