WSCHODNIA DYREKCJA OKRĘGOWA
KOLEI PAŃSTWOWYCH
Zarząd Kolei Dojazdowych
22-101 Chełm ul. Kredowa 7

Nr WD4c-2105-26/92
tel.142

Chełm, dnia 2 kwietnia 1992r.-

Wpisać

Lokomotywownia Kolei Dojazdowych

w   J ę d r z e j o w i e
-------------------------

Polecam skreślić z inwentarza niżej wymienione środki trwałe:

1. Wagon w/t Wddxh nr 7131-8 2/WD/16/1521/704 LT nr WD4- 130/92
2. Wagon w/t Kddx nr 6658-0 2/WD/13/ 429/704 LT nr WD4- 131/92
3. Wagon w/t Wddxh nr 6564-1 2/WD/15/992/704 LT nr WD4- 132/92
4. Wagon w/t Wddxh nr 6753-0 2/WD/14/943/704 LT nr WD4- 133/92

5.

Wagon

w/t Wddxh nr

6875-1

2/WD/14/902/704

LT nr WD4-

134/92

6.

Wagon

w/t Wddxh nr

6883-5

2/WD/14/908/704

LT nr WD4-

135/92

7.

Wagon

w/t Wddxh nr 6885-0

2/WD/14/909/704

LT nr WD4-

136/92

8.

Wagon

w/t Wddxh nr

6896-7

2/WD/14/864/704

LT nr WD4-

137/92

9.

Wagon

w/t Wddxh nr 6897-5

2/WD/14/866/704

LT nr WD4-

138/92

10.

Wagon

w/t Wddxh nr

6898-3

2/WD/14/867/704

LT nr WD4-

139/92

11.

Wagon

w/t Wddxh nr 6905-6

2/WD/14/875/704

LT nr WD4-

140/92

12.

Wagon

w/t Wddxh nr

6907-2

2/WD/14/877/704

LT nr WD4-

141/92

13.

Wagon

w/t Wddxh nr

6929-6

2/WD/14/691/704

LT nr WD4-

142/92

14.

Wagon

w/t Wddxh nr

6941-1

2/WD/15/1414/704

LT nr WD4-

143/92

15.

Wagon

w/t Wddxh nr

6944-5

2/WD/15/1419/704

LT nr WD4-

144/92

16.

Wagon

w/t Wddxh nr

7111-0

2/WD/15/1286/704

LT nr WD4-

145/92

17.

Wagon

w/t Wddxh nr

7113-6

2/WD/15/1288/704

LT nr WD4-

146/92

18.

Wagon

w/t Wddxh nr

7115-1

2/WD/15/1290/704

LT nr WD4-

147/92

19.

Wagon

w/t Wddxh nr

7119-3

2/WD/15/1294/704

LT nr WD4-

148/92

20.

Wagon

w/t Wddxh nr

7138-3

2/WD/15/1298/704

LT nr WD4-

149/92

21.

Wagon

w/t Wddxh nr

9112-4

2/WD/15/1264/704

LT nr WD4-

150/92

22.

Wagon

w/t Wddxh nr

9114-0

2/WD/15/1266/704

LT nr WD4-

151/92

23.

Wagon

w/t Wddxh nr

9117-3

2/WD/15/1269/704

LT nr WD4-

152/92

24.

Wagon

w/t Wddxh nr

9131-4

2/WD/15/1276/704

LT nr WD4-

153/92

25.

Wagon

w/t Wddxh nr

9139-7

2/WD/15/1234/704

LT nr WD4-

154/92

26.

Wagon

w/t Wddxh nr

9152-0

2/WD/15/1243/704

LT nr WD4-

155/92

27.

Wagon

w/t Wddxh nr

9153-8

2/WD/15/1244/704

LT nr WD4-

156/92

28.

Wagon

w/t Wddxh nr

9156-1

2/WD/15/1246/704

LT nr WD4-

157/92

29.

Wagon

w/t Wddxh nr

9162-9

2/WD/15/1251/704

LT nr WD4-

158/92

30.

Wagon

w/t Wddxh nr 9190-0

2/WD/20/2538/704

LT nr WD4-

159/92

31.

Wagon

w/t Wddxh nr

9293-2

2/WD/15/1201/704

LT nr WD4-

160/92

32.

Wagon

w/t Wddxh nr

9298-1

2/WD/15/1206/704

LT nr WD4-

161/92

33.

Wagon

w/t Wddxh nr

9305-4

2/WD/15/1165/704

LT nr WD4-

162/92

34.

Wagon

w/t Wddxh nr

9306-2

2/WD/15/1166/704

LT nr WD4-

163/92

35.

Wagon

w/t Wddxh nr

9308-8

2/WD/15/1168/704

LT nr WD4-

164/92

36.

Wagon

w/t Wddxh nr

9310-4

2/WD/15/1170/704

LT nr WD4-

165/92

37.

Wagon

w/t Wddxh nr

9318-7

2/WD/16/1518/704

LT nr WD4-

166/92

38.

Wagon

w/t Wddxh nr

9321-1

2/WD/15/1473/704

LT nr WD4-

167/92

39.

Wagon

w/t Wddxh nr

9102-2

2/WD/17/2422/704

LT nr WD4-

168/92

40.

Wagon

w/t Wddx nr

7512-8

2/WD/15/1143/704

LT nr WD4-

169/92

41.

Wagon

w/t Wddx nr

7520-1

2/WD/15/1149/704

LT nr WD4-

170/92

42.

Wagon

w/t Wddx nr

7525-0

2/WD/15/1059/704

LT nr WD4-

171/92

43.

Wagon

w/t Wddx nr

7550-8

2/WD/15/1077/704

LT nr WD4-

172/92

44.

Wagon

w/t Wddx nr

7676-1

2/WD/15/1027/704

LT nr WD4-

173/92

z 30 marca I992r.

        Skreślone z inwentarza wagony po zdemontowaniu części drewnianych, które podlegają przekazaniu na magazyn, zostaną sprzedane w całości P-stwu Przerobu Złomu Metali w Herbach.
   Informując o powyższym polecam przygotować skreślone wagony do sprzedaży poprzez demontaż części drewnianych.
    Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym odrębnym pismem.

Otrzymują: