GŁOS PIŃCZOWSKI Nr 6

OTWARCIE KOLEJKI KIJE - PIŃCZÓW

        W sobotę, dnia 3 maja dokonano otwarcia ruchu kolejkowego do Jędrzejowa, na odcinku Kije - Pińczów.

        Po dokonaniu aktu poświęcenia w obecności tysiącznych rzesz publiczności, szczelnie wypełniającej plac dworca i grona przedstawicieli ministrów - zabrał głos ks. Kanonik Aksamitowski, podkreślając doniosłe znaczenie komunikacji dla cywilizacji i etyki chrześcijańskiej, jak i podniesienia dobrobytu ludzkości.

        Bardzo piękne i rzeczowe, okolicznościowe przemówienia wygłosili następnie przedstawiciele centralnych władz: w imieniu województwa dr Morawski, w imieniu Min Spraw Wewnętrznych - p. Czerwiński, w imieniu Ministerstwa Kolei Żelaznych - p. Chojnowski, w imieniu Min. Spraw Wojskowych - p. pułkownik Kozłowski.

        Przemawiał również członek Wydziały Powiatowego Piotr Manterys i przewodniczący Wydziału Powiatowego starosta Lamot-Wrona. Obaj mówcy podkreślili trudności, jakie należało pokonać przy organizowaniu i prowadzeniu robót tego pierwszego odcinka kolei, apelując do obywatelskiego rozsądku mieszkańców powiatu o poparcie i współdziałaniu przy doprowadzeniu budowy do końca. P. Starosta przytaczając cały szereg cyfr, które są najlepszym sprawozdaniem z tężyzny i sprawności organizacji robót, wykazał, że budowa kolejki była prowadzona kilkakrotnie taniej, niż uczyniłoby to prywatne przedsiębiorstwo. Równocześnie podkreślił, że z czystym sumieniem można wyciągać rękę o podatki tylko wtedy, o ile ludność ma przeświadczenie, że krwawo zapracowane pieniądze nie idą na marne. Sejmik Pińczowski pieniędzy nie marnował, przetrzymując bardzo często wypłacanie poborów urzędnikom, gdy należało czynić zakupy materjałów, niezbędnych do budowy lub wypłacać zarobki robotników.

        Wytyczną dla Sejmiku przy rozpoczęciu budowy kolejki było przeświadczenie, iż bez poprawy stosunków komunikacyjnych dobrobytu mieszkańców powiatu osiągnąć się nie da; że bez kolejki powiat nie może marzyć o budowie dróg bitych, gdyż dowóz kamienia tylko na odcinek kilku kilometrów w ciągu dwóch lat równałby się kosztom budowy kolei od Hajdaszka do Pińczowa.

        Po przemówieniach - akty przecięcia wstęgi dokonał w zastępstwie wojewody p. dr Morawski. Niezwłocznie potem specjalnie przygotowany pociąg złożony z trzech wagonów i parowozu, udekorowany zielenią i sztandarami o barwach narodowych, powiózł delegację i część uczestników uroczystości - w góry pińczowskie.

        Tam podziwiano pomysłowe wykonanie serpentyn kolejki, które na podobieństwo ogromnego cielska węża wiją się wśród nierówności terenu wykopami i nasypami.

        Delegację, jako gospodarz powiatu, podejmował następnie, w przystrojonej zielenią sali posiedzeń Sejmiku, p. starosta Lamot skromnym bankietem, w czasie którego wygłoszono również szereg gorących przemówień.

        W ten sposób Pińczów, niemal dotąd odcięty od świata, uzyskuje bezpośrednie połączenie z linjami kolei głównych, przez Jędrzejów. Będąc więc wyrozumiałymi na początkowe (zawsze i wszędzie możliwe) braki kolejki, bądźmy wdzięczni inicjatorom i twórcom za to, co już mamy, oraz za ich trud i dotychczasowe starania.

E. C.

przeklepał MAC