------ telegram służbowy ----
-- z jędrzejowa nr. 36 dn .86.12.19 godz. 14.30 c sł. 98 ----

--- dn. 86.12.19 na st. jędrzejow przyjęto komisyjnie wagon
serii rs nr. 31-5139041067 załadowany lokomotywą  spalinową
lxd-2 nr. 285  jako przekroczona skrajnia zgodnie z telegramem
rd lublin nr. r 10c-2785/86 z 19.11.86 od st. jędrzejow
do st. nałęczow. ładunek na wagonie załadowany zgodnie z
przepisami r-57, zabezpiczony przed przesunięciem i otablicowany
 napisem ,,przekroczona skrajnia''. wymiary przesyłki licząc
wysokosc od głowki stxx szyny a szerokosc od osi toru wynoszą:
od wysokosci 1300mm do 3800mm szerokosc po 1150 mm na wysokosci
3800mm do 4300 mm szerokosc po 1100 mm od wysokosci 4300mm do
całkowitej wysokosci 4450 mm po szerokosci 650mm.
prosze o zarządzenie drogi przewozu. ----

--- nr. 03/157/86 rsh sputo ---
z jw dn. 86.12.19 godz. 15.15
rst cm r-  36-1-