Polski Klub Przyjaciół Kolei Dojazdowych (PKPKD)

W dniu 6 grudnia 2010 roku odbyło się w Krakowie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Zwykłego o nazwie Polski Klub Przyjaciół Kolei Dojazdowych (PKPKD), w którym uczestniczyli członkowie nieformalnego Krakowskiego Klubu Miłośników JKD, działającego od kilku lat przy kolejce jędrzejowskiej. Na zebraniu został wybrany Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie w dalszym postępowaniu rejestracyjnym oraz przyjęto jego Regulamin. Niezbędna dokumentacja wraz z zawiadomieniem o utworzeniu Stowarzyszenia została złożona w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 9 grudnia 2010r. 
Jako, że do dziś tj. 8 stycznia 2011r nie stwierdzono niezgodności i nie zabroniono działania Polskiemu Klubowi Przyjaciół Kolei Dojazdowych - w myśl ustawy Prawo o Stowarzyszeniach można uznać, że nasz Klub rozpoczął tym samym działalność.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami działamy na zasadach Stowarzyszenia Zwykłego określonych ustawą, opierającego swoje finanse wyłącznie na składkach członkowskich, co pozwoli uwolnić się zarówno od spraw finansów jak i związanych z nimi procedurami, a energię poświęcić konkretnym działaniom. W naszej działalności nie zamierzamy ograniczać się wyłącznie do kolejki jędrzejowskiej - jesteśmy otwarci na wspieranie, pomoc w rozwoju i promocję wszystkich oczekujących jej kolei w Polsce, borykających się na co dzień z podobnymi problemami oraz przybliżaniu i utrwalaniu pamięci o kolejach, którym nie udało się przetrwać próby czasu.
W szeregach naszych zgodnie z regulaminem panuje pełna demokracja - każdy określa sobie własne cele i środki działania dla ich realizacji uzyskując akceptację i wsparcie pozostałych kolegów tworzących Klub. Działając pod wspólnym szyldem, działamy ku chwale Polskiej Kolei i naszego Klubu, godnie go reprezentując i rozsławiając ;). Klub nie posiada władz ani żadnego majątku, a wszelkie wspólne wydatki finansujemy na zasadzie powszechnej składki.