15. Za Sędziejowicami szlak skręca na północny wschód i zbiega się z drogą polną widoczną po prawej stronie. Za zakrętem zaczyna się kilkukilometrowa prosta aż do Przededworza.