Gorlice 15:45 - jak na nieużywaną od kilku lat w ruchu pasażerskim stację ukazał nam się widok zaiste zaskakujący - spodziewałem się trawy po pas jak w Busku...