Protokoły z zebrań i sprawozdania Zarządu
Stowarzyszenia Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej