TELEGRAM SŁUŻBOWY:

z chelma      nr. 21  dn.84.12.13 godz. - o przeprowadzeniu próby Lxd2-342
z lublina dyr nr. 599 dn.86.03.14 godz. 14.40 c sł. 280 - oświadczenia o niekaralności pracowników
z jedrzejowa  nr. 36  dn.86.12.19 godz. 14.30 c sł.  98 - przesyłka Lxd2-285 do Nałęczowa
z lublina dyr nr. 720 dn.89.07.19 godz.  8.35 c sł. 350 - postulaty strajkowe i apel o jedność zzk
z jedrzejowa  nr. 3   dn.90.01.04 godz.  7.30 c sł. 120 - terminy spotkań w/s samorządu załogi
z wdokp       nr. 584 dn.91.10.21 godz.  8.10 c sł. 190 - o środkach higieny osobistej pracowników